Budujeme cestu
zelené budoucnosti

Zabýváme se výrobou vodíku s nulovou emisí CO²
Zjistit více

Výroba

Vodík který produkujeme je vyráběn štěpením vody pomocí elektrolyzérů. Energie potřebná k elektrolýze je přitom zcela pokryta obnovitelnými zdroji. Vodíku vyrobenému tímto způsobem se říká Zelený vodík.

Budujeme cestu zelené budoucnosti

Zabýváme se výrobou vodíku s nulovou emisí CO²
Zjistit více

Výroba

Vodík který produkujeme je vyráběn štěpením vody pomocí elektrolyzérů. Energie potřebná k elektrolýze je přitom zcela pokryta obnovitelnými zdroji. Vodíku vyrobenému tímto způsobem se říká Zelený vodík.

Výhody zeleného
vodíku

Skladovatelnost

Zelený vodík je snadno skladovatelný, což umožňuje jeho snadné využití kdykoli – nejen ihned po jeho výrobě. Obvykle je skladován ve skladovacích nádržích nebo pomocí napojení na plynovou síť.

Udržitelnost

Zelený vodík neuvolňuje do ovzduší žádné znečišťující plyny ani při spalování, ani při výrobě. Je jediný ekologicky a klimaticky neutrálně vyrobený vodík.

Univerzálnost

Zelený vodík lze použít pro širokou škálu účelů. Může být transformován to syntetického plynu, použit v mobilitě, nebo například v průmyslu.

Využití

Zelený vodík může být využit několika způsoby

Mobilita

Zelený vodík lze použít přímo pro vodíkové palivové články v automobilech a jiných dopravních prostředcích. V palivovém článku dochází k reakci vodíku s kyslíkem a tím vzniká elektrická energie, která dopravní prostředek pohání. Odpadem je pak čistá voda.

Průmysl

Výroba a zpracování surovin a zboží vyžaduje velké množství energie. Vodík může zlepšit CO² bilanci například u vytápění pecí při výrobě skla, cementu nebo oceli.

Systémy pro obytné budovy

Elektrolýzou vzniká nejen vodík, ale jako vedlejší produkt také cca 50 °C teplo. Jedná se o cennou energii, kterou lze dodávat do sítě dálkového vytápění nebo přímo využívat k vytápění obytných a komerčních prostor.
Věříme, že zelený vodík je energií zítřka
Při zájmu o spolupráci nás kontaktujte
Hydrogreen s.r.o.
Příkop 838/6
Zábrdovice Brno-střed
602 00 Brno
IČ: 17821657
info@hydrogreen.cz